لطفا پیش از اقدام به خرید و یا انعقاد قرارداد تامین محصولات ، خدمات و تجهیزات جک های بازویی و پارکینگی و هواکش و سنسورهای ساختمانی و برقی با مشاوران مجرب ما تبادل نظر نمایید تا ضمن آگاهی از توانمندی های این مجموعه و اطلاع از نوع خدمات و کیفیت آنها ، از لیست قیمت های رقابتی ما نیز مطلع شوید :
33985880 021
33984478 021
33991619 021
33991620 021
www.at-utab.ir
وهمچنین از

محصولات

و

خدمات

الکترو پیک یوتاب

می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

سنسور دیواری 180 درجه یوتاب


فروش سنسور دیواری 180 درجه یوتاب


قیمت سنسور دیواری 180 درجه یوتاب


خرید سنسور دیواری 180 درجه یوتاب


انواع سنسور دیواری 180 درجه یوتاب


تولید سنسور دیواری 180 درجه یوتاب


پخش سنسور دیواری 180 درجه یوتاب


فروشنده سنسور دیواری 180 درجه یوتاب


عامل فروش سنسور دیواری 180 درجه یوتاب


تامین کننده سنسور دیواری 180 درجه یوتاب


نماینده فروش سنسور دیواری 180 درجه یوتاب


توزیع کننده سنسور دیواری 180 درجه یوتاب


مدل سنسور دیواری 180 درجه یوتاب


عرضه کننده سنسور دیواری 180 درجه یوتاب


نمایندگی سنسور دیواری 180 درجه یوتاب


:

أین

محصول

نوع_جدیدی از

سنسور

جهت

صرفه جویی

در

مصرف برق

می باشد که به

وسیله

آشکار ساز

حساسیت

بألا میتواند به صورت

خودکار

و با

اطمینان

در

مصرف برق

صرفه جویی

نماید.

سنسور

دارای

دامنه

عملکرد از دو

جهت

شرق و غرب

سنسور

می باشد که با استفاده از

شعاع

مادون قرمز

به عنوان منبع

فرکانس

در لحظه وارد شدن شخص به محدوده آشکار ساز کنترل بار شروع میشود. أین

سنسور

به صورت

خودکار

روز یا شب را تشخیص داده و نصب آن بسیار آسان می باشد