اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۹۱۶۱۹ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۹۱۶۲۰ ۲۱ ۰۰۹۸
تهران، لاله زار جنوبی ، کوچه اتحادیه ، پاساژ اتحادیه-همکف پلاک ۲۹

فکس
۳۳۹۴۵۵۲۰ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۳۰۱۰۴۵۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
لاله زار جنوبی ، کوچه اتحادیه ، پاساژ اتحادیه طبقه منفی 1 ، شماره 37

نمایندگی الکتروپیک یوتاب (طهماسبی)

تلفن

  • ۳۳۹۹۱۶۱۹ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۹۱۶۲۰ ۲۱ ۰۰۹۸
  • تهران، لاله زار جنوبی ، کوچه اتحادیه ، پاساژ اتحادیه-همکف پلاک ۲۹

فکس

  • ۳۳۹۴۵۵۲۰ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۳۰۱۰۴۵۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  لاله زار جنوبی ، کوچه اتحادیه ، پاساژ اتحادیه طبقه منفی 1 ، شماره 37